Wtc Vrasene Mobile

Kalender
Recreanten
Contacten
Over Ons
Nieuws
Foto’s
Zoekertjes
WTC Groepen

Komend seizoen gaan we starten met tussen groep dit op verzoek van aantal leden.

    - De recreanten blijven bestaan en zullen gemiddeld  +/-20-22 km per uur rijden.

    - De Sportieven zullen gemiddeld  rond de 26 - 27 km/uur rijden

    - WTC zullen gemiddeld  rond de 30-31 km/uur rijden.

De recreanten rijden volgens hun rittenschema welke in boekje en website vermeld staat.

De sportieven zullen 15 min eerder vertrekken aan cafe Sleutelhof als de WTC. Zij rijden exact dezelfde toer als de WTC volgens het rittenschema.

De volgwagen volgt de WTC en zodra WTC de sportieven inhalen blijft de auto achter de Sportieve Groep.

Het is NIET de bedoeling de  snelheid van de WTC  op te drijven, deze blijft rond de 30 km/u  !!!!!

In het begin zullen we wekelijks evalueren en afspreken voor komende week.

nevenactiviteiten
Nevenactiviteiten 2018

Zondag

25-2-2018

VELDRIT OUD KLJ VRASENE

Zaterdag

4-3-2018

ENAME CLASSIC   HERZELE

Zaterdag

10-3-2018

OMLOOP VAN VLAANDEREN  GENT

Zaterdag

7-4-2018

PARIJS-ROUBAIX

Zondag

15-4-2018

PETER VAN PETEGEM CLASSIC  BRAKEL

Zaterdag

21-4-2018

ETIX CLASSIC

Zaterdag

28-4-2018

GRINTA? CHALLENGE    TOURNAI

Zaterdag

7-4-2018

SAEFTINGHE CLASSIC       BAZEL

Maandag

1-5-2018

RONDE VAN VLAANDEREN   OUDENAARDE

Zaterdag

5-5-2018

TOUR DE NAMUR   NAMUR

Zaterdag

12-5-2018

FLECHE DE WALLONIE    SPA

Zaterdag

12-5-2018

AVANTIE CLASSIC    STEKENE

Zondag

20-5-2018

TILFF-BASTOGNE-TILFF    TILFF

Zaterdag

26-5-2018

LANDEN-TROIS PONT-LANDEN    LANDEN

Zaterdag

2-6-2018

LA CHOUFFE CLASSIC    HOUFFALIZE

Zaterdag

9-6-2018

SERGE BAGUET CLASSIC    LIERDE

Zondag

17-6-2018

GAVERLAND RIT  DE ZONDAGSRIJDERS

Zaterdag

22-7-2018

WTC DE RITSERS CLASSIC    VERREBROEK

Zaterdag

4-8-2018

SEAN KELLY CLASSIC   VIELSALM

Zondag

5-8-2018

CIBEL FIETSDODENTOCHT BORNEM

Zaterdag

11-8-2018

ROCHEFORT CLASSIC    ROCHEFORT

Zaterdag

18-8-2018

GEANTS DES ARDENNES    ANGLEUR

Zondag

26-8-2018

100KM VAN BEVEREN

Zaterdag

1-9-2018

 AVALON BIKE ROCK   BUGGENHOUT

Zaterdag

15-9-2018

TOM STEELS CLASSIC   NIEUWKERKEN

Zondag

16-9-2018

VOLVO CYCLING CLASSIC     GENT

Zondag

30-9-2018

KWAREMONT SLUITINGSPRIJS CYCLO   BAVIKHOVE

Nevenactiviteiten 2017

Beste leden,

Naast de club kalender zijn er nog een aantal ritten gepland. Hieronder een overzicht :

Zaterdag 29 april   Saeftinghe classic te Bazel

Maandag 1 mei   ronde van vlaanderen te Audenaarde (super classic)

Zaterdag 13 mei Avanti Classic te Stekene

Zaterdag 2 mei  Aardbeirit te Melsele

zondag 18 juni  Gaverland rit Kolenhof te Beveren.

Zaterdag 22 juli WTC de Ritsers Classic te Verrebroek

Zaterdag 5 augustus Sean Kelly clasic te Vielsalm

Zondag 27 augustus 100 km van Beveren

Zaterdag 2 september Avalon bike rock te Buggenhout

Zaterdag 16 september Tom Steels Classic te Nieuwkerken Waas.

dinsdag 19 september t/m vrijdaag 22 september Mont Ventoux

 

40 jarig bestaan

Op zaterdg 11 juni heeft WTC Vrasene 40 jarig jubileum gevierd met een schittend feest. Dit feest werd nog kracht bijgezet door het bezoek van de Burgemeester.

zie ook de foto's op de site.

Openingsrit 2016

Zondag 06 maart is het seizoen 2016 weer gestart. Het weer viel gelukkig mee. Het startschot werd naar jaarlijkse gewoonte gegeven bij onze sponsor Dirk & Martine De Clerck. Na het ontbijt zijn de wielerliefhebbers vertrokken in 4 groepen.  1 groep is naar de fietsenwijding in Klein Sinaai gegaan. Na de fietstocht kon men geieten van de BBQ en het verloren vocht weer aanvullen :).

wij danken Dirk en Martine voor deze schitterende dag.

 

verkeersregelement

Verkeersreglement :

zie ook website www.wegcode.be - vzw Wegcode 43

Artikel 43 - Fietsers en bromfietsers.

43.1. Het is de fietsers en bromfietsers verboden te rijden:

1° zonder het stuur vast te houden;

2° zonder de voeten op de pedalen of op de voetsteunen te hebben;

3° door zich te laten voorttrekken;

4° terwijl zij een dier aan het leisel houden.

43.2. De fietsers die de rijbaan volgen, mogen met twee naast elkaar rijden, behalve wanneer het

kruisen niet mogelijk is. Buiten de bebouwde kom moeten zij bovendien achter elkaar rijden bij het naderen van een achteropkomend voertuig.

Wanneer fietsers de rijstrook die voorbehouden is aan voertuigen van geregelde openbare diensten en aan voertuigen bestemd voor het ophalen van leerlingen of de bijzondere overrijdbare bedding mogen volgen, moeten zij achter elkaar rijden.

Fietsers moeten achter elkaar rijden wanneer een aanhangwagen aan een fiets gekoppeld is.

De gebruikers van het fietspad mogen elkaar noch hinderen, noch in gevaar brengen, noch een gevaarlijk gedrag vertonen ten opzichte van de andere weggebruikers.

43.3. Wanneer er een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen is,

moeten de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfietsen die zich op het fietspad bevinden deze gebruiken.Zij mogen zich slechts voorzichtig op de oversteekplaats begeven met inachtneming van de naderende voertuigen.

 

      

Artikel 43bis. – Fietsers in groep.

43bis. 1. Dit artikel is slechts van toepassing op groepen van 15 tot 150 groepen fietsers. De groepen

van meer dan 50 deelnemers moeten worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins. De groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins.

43bis.2.1. De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden,

zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.

43bis.2.2. Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door

een begeleidende auto; indien er slechts één begeleidende auto is, moet deze de groep volgen.

43bis 2.3. Indien deze groep vergezeld wordt door wegkapiteins, zijn de bepalingen van artikel 43bis

3.3.1° en 2° van toepassing.

43bis.3.1. De fietsers die in een groep van ten minste 51 tot ten hoogste 150 deelnemers rijden, zijn

niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.

43bis 3.2. Zij moeten voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer

30 meter, door een begeleidende auto.

43bis 3.3.1° De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht. Deze wegkapiteins moeten

ten minste 21 jaar oud zijn en zij moeten om de linkerarm een band dragen met, horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord “wegkapitein”.

2° Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen op de wijze bepaald in artikel 41.3.2.,terwijl de groep met inbegrip van de twee begeleidende voertuigen oversteekt.

43bis.4. De fietsers die met twee naast elkaar rijden mogen slechts van de rechter rijstrook van de

rijbaan gebruik maken; indien de rijbaan niet in rijstroken verdeeld is mogen zij niet meer dan een breedte gelijk aan die van een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.

43bis 5. Op het dak van de begeleidende auto’s moet een blauw bord aangebracht zijn met de

afbeelding van het verkeersbord A 51 en eronder het symbool in ‘t wit van een fiets.

Dit bord moet op een zodanige wijze aangebracht zijn op het voertuig dat de groep voorafgaat, dat het voor de tegenliggers goed zichtbaar is en, op het achter komend voertuig, dat het goed zichtbaar is voor het achteropkomend verkeer. De Minister van Verkeerswezen bepaalt de minimum afmetingen van deze signalisatie.

bestuurswijzigingen

Beste,

Binnen het bestuur van WTC Vrasene hebben enkele wijzigingen plaatst gevonden. Nadat Hugo jarenlang de club heeft geleid met ziel en zaligheid is het voorzitterschap in 2015 tijdelijk waargenomen door Luc Ryckaert.

Marc Strijbol heeft het bestuur verlaten.

Vanaf heden is het voorzitterschap overgenomen door Luc Ferket. Het secretariaat waarvoor Luc F verantwoordeljk was is overgenomen door Tom de Bock.

Website administrator en VWB verantwoordelijke is Thea Verdonk. 

Kledij verantwoordelike is Luc Ferket

overige functies zijn gelijk gebleven. Zie ook contacten pagina op deze site.

Wij danken alle bestuursleden voor hun inzet.